DIENSTVERLENING

KMO portefeuille

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie bestaat uit een co-creatie sessie(s) waaruit high level en strategisch advies geformuleerd wordt dat als doel heeft 1) het scherp en helder zetten van functionele wensen rond digitale ontwikkeling, 2) het verduidelijken van de impact hiervan op de complexiteit zowel bedrijfsmatig als technologisch zodat op dit vlak de juiste strategische beslissingen kunnen worden genomen 3) een advies over het prioriteren van de wensen zodat onafhankelijk een juiste marktbevraging kan plaatsvinden voor een eventueel implementatietraject.

Technologie keuze

Hierbij vindt u een voorstudie en een onafhankelijk vergelijkend advies rond de technologiekeuze voor het verwezenlijken van functionele wensen gekoppeld aan de impact op complexiteit van een eventueel implementatietraject.                    
Voorbeeld: selectie van een Content Management System voor WTCB

Strategische benchmark

De strategische benchmark is een vergelijkende studie over de positionering van het digitaal aanbod in de markt ten opzichte van concurrenten en/of de eigen ambities. Dit advies wordt gekoppeld aan uit te werken initiatieven.
Voorbeeld: “rapport waarde-gebaseerde B2B communicatie” voor Proximus    

Analyse gebruikerservaring UX/ review

De analyse van de gebruikerservaring is een traject op maat of een advies op strategische niveau rondom gebruikservaring en klanttevredenheid, waaruit opportuniteiten in digitale productontwikkeling volgen voor de organisatie.

Discovery workshop

Tijdens de discovery workshop identificeren we, brengen we in kaart en onderzoeken we opportuniteiten en oplossingen rond digitale ontwikkeling met als doel een strategische richting te kiezen die groei zal brengen voor uw onderneming.
Het doel van de discovery workshop is om vanuit een concrete vraag van de klant samen op zoek te gaan naar nieuwe opportuniteiten om een groei te realiseren voor de onderneming.        
Typische stappen / werkwijze:
Allereerst wordt er aan de hand van een intake gesprek de context en noden van de klant in kaart gebracht.                    
Op basis van het intakegesprek wordt er een voorstel gedaan voor een discovery workshop waarin stapsgewijs van een brede vraag naar een specifieke opportuniteit wordt gewerkt.        
Discovery workshop agenda:
1. Doelen en objectieven beschrijven(north star metric)
     a. Wat willen we gaan bouwen en waarom
     b. Duidelijk omschrijven van de doelen en objectieven 
2. Segmentering en stakeholders
     a. Voor wie gaat we wat doen? 
3. High level journeys
    a. Noden en behoeften
    b. Obstakels en opportuniteiten definiëren
4. High level blueprint
    a. Welke architectuur
    b. Back end data / front end technologie 
5. Next steps en prioriteiten
Na de discovery workshop wordt alle informatie verzameld en omgezet in (strategische) inzichten inzichten.
 

Imagine what happens when our people meet your people.
PEOPLE FIRST.
GET IN TOUCH WITH THOMAS

Feeling inspired by our work?

Feel free to reach out so we can design a solution for you.

Thomas
Contact
Pàu NV
BE 0834 918 887
Reigerstraat 2, 2050 Antwerpen
info@pàu.be
logo kmo portefuille

Klik hier voor meer info