Privacybeleid

Inleiding

Welkom op onze site pau.be, hierna de 'Website' genoemd. Bij Pàu, hierna 'we' of 'wij', hechten we belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers. Daarom stellen we alles in het werk om ons te houden aan de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Hieronder beschrijven we welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en welke keuzes jij hieromtrent hebt.

 

Contactgegevens

Via ons contactformulier
Via mail: Prêt à Utiliser NV, Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen, Belgium
Btw-nummer: BE 0834.918.887
Via e-mail: info@pau.be

 

1. Verwerkte gegevens

Gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt

We verzamelen informatie over je wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief, een formulier invult of informatie invoert op onze website, zoals:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Onderneming
 • Telefoonnummer
 • Aanvullende persoonlijke gegevens in je berichten / sollicitaties

Niet-identificeerbare gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld:

 • IP-adres
 • Gebruikt toestel
 • Besturingssysteem
 • Taalvoorkeur
 • Domeinnaam van de website vanaf waar je naar onze Website werd doorgestuurd
 • Je bladergedrag op onze Website
 • Pagina's die je bezoekt, plus de datum en het tijdstip van je bezoeken
 • De links waarop je klikt

Sommige gegevens worden anoniem verzameld via cookies of gelijkaardige technologieën. Meer hierover vind je in deel 5 van dit Privacybeleid.

 

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Pàu gebruikt gegevens alleen op manieren die overeenstemmen met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of waarvoor je vervolgens toestemming hebt gegeven. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens relevant zijn voor het beoogde gebruik en dat ze accuraat, volledig en actueel zijn. Jouw persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk en zullen op geen enkele manier aan derde partijen worden meegedeeld of worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden, tenzij we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen of een rechtmatig belang hebben om jouw informatie te verwerken. Je kunt jouw toestemming op eender welk moment en zonder opgaaf van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar gdpr@pau.be.

Algemeen doel

We verzamelen persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze Website om:

 • profiel- en/of gedragsgegevens te analyseren om ons in staat te stellen onze dienstverlening aan jou te verbeteren
 • ons in staat te stellen jou de diensten en informatie te verstrekken die we via de Website aanbieden en waar jij om vraagt
 • de technische aspecten van de Website en de toepassingen te beheren
 • marktonderzoek uit te voeren om de technische en intrinsieke kwaliteit van de verleende diensten te verbeteren
 • onze dienstverlening te verbeteren door anonieme bezoekersstatistieken te verzamelen
 • onderzoek te doen naar het aantal bezoeken aan de verschillende onderdelen van de Website
 • de beveiliging te verbeteren

Ernstige inbreuk

In het geval van ernstige inbreuk op de gedragsregels kunnen gebruikersgegevens op verzoek aan de politie worden overgedragen.

 

3. Bewaartermijn van de gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de in deze Verklaring vermelde doelen te behalen waarvoor de informatie werd verzameld, tenzij de wet een langere bewaartermijn oplegt.

 

4. Waar je gegevens worden verwerkt

De meeste informatie die je via de Website verstrekt, wordt verstuurd naar en opgeslagen op beveiligde servers in België.

We maken gebruik van externe e-maildiensten voor het beheer van onze regelmatige communicatie: SendGrid, Selligent, MailChimp en Gmail. Sommige van deze ondernemingen zijn gevestigd in de VS, maar deze zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield Framework. Wanneer je contact opneemt via onze formulieren, whitepapers aanvraagt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ga je ermee akkoord dat je gegevens op deze manier worden opgeslagen.

 

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om kosteloos toegang te verkrijgen tot de persoonlijke gegevens die je aan Pàu hebt meegedeeld en die te corrigeren, over te dragen, de verwerking ervan te beperken of, indien wettelijk toegestaan, te vragen om verwijdering ervan.

Je kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar gdpr@pau.be. We wijzen erop dat het recht op verzet gemotiveerd moet worden, tenzij het te maken heeft met de verwerking voor direct marketing-doeleinden. We behandelen je aanvraag binnen maximaal 30 dagen, of langer als het proces complex is.

Voeg steeds een kopie van je identiteitskaart bij, zodat we er zeker van zijn dat jij het bent. Kun je ons de gevraagde informatie niet verstrekken, dan kunnen we je de toegang tot bepaalde diensten weigeren. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van alle informatie die je aan ons verstrekt.

Recht op gegevensportabiliteit

In toepassing van artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (die op 25 mei 2018 in werking is getreden), heb je het recht op overdracht van je gegevens van een gegevensbeheerder naar een andere gegevensbeheerder in een machinaal leesbaar formaat. De gegevensbeheerder kan een individu of organisatie zijn die de doeleinden en de manieren van de verwerking van de persoonlijke gegevens bepaalt. Een machinaal leesbaar formaat is een formaat dat eenvoudig door een computer kan worden verwerkt (bv. .csv, .xml).

Nieuwsbriefvoorkeuren

In elke nieuwsbrief die wij naar je versturen, word je de mogelijkheid geboden je profiel bij te werken en individueel de inhoud te kiezen die je van Pàu wilt ontvangen.

Je kunt je op eender welk moment uitschrijven voor de ontvangst van informatie van Pàu waar je je eerder voor had ingeschreven door een verzoek te versturen naar gdrp@pau.be. Ook vind je onderaan elke nieuwsbrief van Pàu een geautomatiseerde optie om je uit te schrijven.

 

6. Profilering

We kunnen je persoonlijke informatie gebruiken om een individueel profiel samen te stellen van je interesses en voorkeuren, zodat we contact met je kunnen opnemen met informatie die relevant voor je is. Dit profiel is gebaseerd op je (surf)gedrag. Om dit op doeltreffende wijze te doen, kunnen we gebruikmaken van aanvullende informatie over jou indien die beschikbaar is uit externe bronnen.

 

7. Gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën

Bepaalde gegevens worden anoniem verzameld via cookies en gelijkaardige technologieën.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op je toestel of browser wordt opgeslagen door een website, een app, online media of advertenties. Zo kan de website zich houden aan je voorkeuren terwijl jij onze website gebruikt. De verzamelde gegevens worden vervolgens geanalyseerd om het browsen voor jou gemakkelijker te maken en je ervaring op de website te personaliseren.

Sommige cookies die op onze website worden gebruikt, zijn door ons geplaatst. Andere zijn afkomstig van derde partijen die namens ons diensten verlenen. Voor meer informatie over de verschillende soorten cookies, ons Cookiebeleid en hoe je je cookievoorkeuren kunt wijzigen, kun je het Pàu Cookiebeleid raadplegen.

 

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben technisch en organisatorisch passende beveiligingsregels ontwikkeld om te vermijden dat jouw persoonlijke gegevens worden vernietigd, verloren gaan, worden vervalst, gewijzigd, er ongeoorloofde toegang toe wordt verkregen of ze per ongeluk aan derde partijen worden bekendgemaakt. We doen in dit verband het volgende:

 • we gebruiken Secure Socket Layer-encryptie (SSL) om je informatie te versleutelen voordat die naar ons wordt toegestuurd, zodat alle gegevens die tussen de webserver en de browser worden uitgewisseld, vertrouwelijk blijven
 • we herzien ons beveiligings- en privacybeleid regelmatig en passen het waar nodig aan
 • we geven alleen bevoegde medewerkers toegang tot persoonlijke informatie
 • we houden onze servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of binnen niet-EU-landen die het Privacy Shield toepassen om de bescherming van je persoonlijke gegevens te verzekeren

We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voort zou komen uit ongeoorloofde toegang tot je persoonlijke gegevens door een derde partij zoals hackers. Door gebruik te maken van onze Website, neem je dit risico op jou.

De Website kan links, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet door ons worden beheerst of beheerd en waar ons Privacy- en Cookiebeleid niet van toepassing zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of voor de aanbiedingen, producten en diensten die op die websites worden voorgesteld. We moedigen alle gebruikers aan om de privacyverklaringen op de bezochte websites door te nemen.

 

9. Algemene bepalingen

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen door de nieuwe versie op de Website te plaatsen. Zo weet jij steeds welke informatie wij verzamelen en hoe we die gebruiken.

We raden aan dat je het Privacybeleid van tijd tot tijd doorneemt om op de hoogte te blijven van ons Privacybeleid. Als we echter van plan zijn om substantiële veranderingen aan te brengen in de wijze waarop we jouw persoonlijke informatie gebruiken of vrijgeven, dan maken we dit vooraf aan je bekend en bieden we je de gelegenheid om niet akkoord te gaan met dit gewijzigde gebruik.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 april 2018. Zolang je gebruikmaakt van pau.be, stem je in met dit Privacybeleid en met al onze eventuele updates ervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Samen met ons Cookiebeleid zal het Privacybeleid worden beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is op elke eventuele betwisting. Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd om een uitspraak te doen in betwistingen die voortkomen uit of verband houden met ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

 

Contact
Pàu NV
BE 0834 918 887
Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen
info@pàu.be
logo baanBrekendeWerkgever 2022